Wycena nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości (gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych) na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora publicznego i finansowego oraz kancelarii prawnych i komorniczych. wycena nieruchomości Konin

 

Wycena nieruchomości – definicja

Wycena nieruchomości to (zgodnie z (ustawą o gospodarce nieruchomościami) postępowanie, w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Zgodnie z tą samą ustawą – określenia wartości nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy – którym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów zawartych w wyzej wymienionej ustawie.

Wycen dokonujemy dla celów:

 • sprzedaży lub nabycia,
 • podziału majątku,
 • skarbowo–podatkowych (darowizn, spadków),
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne,
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • innych celów szczególnych.

Analizy

Wykonujemy analizy i charakterystyki rynku obejmujące m.in:

 • Analizy kształtowania się cen transakcyjnych nieruchomości na rynku lokalnym.
 • Analizy kształtowania się stawek czynszów dzierżawnych lub czynszów z umów najmu powierzchni mieszkalnych oraz komercyjnych, odnotowanych na rynku lokalnym.
 • Inne analizy i charakterystyki wykonywane na potrzeby indywidualnego inwestora.

Realizacja wyceny

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę, a także satysfakcję ze współpracy. Wycena nieruchomości dokonywana jest przez Rzeczoznawcę Majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia. Odpowiedzialność cywilna TAKSATOR Bartosz Glazer w związku z realizacją umów wyceny nieruchomości, objęta jest Ubezpieczeniem OC.

Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatów szacunkowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), będących opracowaniami w formie pisemnej. Na życzenie Klienta udostępniamy wersję elektroniczną operatu szacunkowego.

 

Dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Terminy realizacji usługi – wycena nieruchomości są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii. Czas wykonania usługi zależny od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.

Cennik usługi – wycena nieruchomości

Koszt usługi wyceny nieruchomości jest uzależniony od specyfiki szacowanej nieruchomości, jej rodzaju i charakteru, kosztu uzyskania potrzebnych do wyceny dokumentów, ewentualnej konieczności wykonania inwentaryzacji, a także od celu wyceny. Zatem koszt usługi każdego zlecenia wyceny jest ustalany indywidualnie po uwzględnieniu wymienionych wcześniej czynników.