Rzeczoznawca Majątkowy - Konin

TAKSATOR Bartosz Glazer

Wycena nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości (gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych) na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora publicznego i finansowego oraz kancelarii prawnych i komorniczych.
Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatów szacunkowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), będących opracowaniami w formie pisemnej.

Pośrednik nieruchomości

Pod marką HOSSA Nieruchomości prowadzimy w Kole działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, obejmującą pośrednictwo kupna/sprzedaży oraz najmu/wynajmu wielorakich rodzajów nieruchomości (domy, mieszkania, działki, nieruchomości komercyjne, rekreacyjne, rolne i leśne).
Obszarem swojego działania, nasze biuro nieruchomości, pokrywa terytorium miasta Koła oraz powiatu kolskiego i jego okolic.

Doradztwo na rynku nieruchomości

zapewniamy kompetentną, obiektywną i bezstronną poradę, profesjonalną informację oraz trafne rozstrzygnięcie w zakresie zróżnicowanej i szeroko rozumianej problematyki nieruchomościowej, która obejmuje jakikolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie,finansowanie, planowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i podobne usługi.

Rzeczoznawca Majątkowy

Biuro wyceny nieruchomości

TAKSATOR Bartosz Glazer

Wycen nieruchomości dokonuje uprawniony do tego – licencjonowany rzeczoznawca majątkowy.  Dodatkowo nasi rzeczoznawcy znajdują się także na liście rzeczoznawców majątkowych, którzy zdali egzamin: “Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – przeprowadzany z wykorzystaniem zasad Systemu Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować fachowość oraz konkurencyjne ceny, a także rozsądne terminy.

Wykonujemy operaty szacunkowe (a także opinię o wartości nieruchomości) związane z wyceną wszelkiego rodzaju nieruchomości (w tym nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych oraz gruntowych). Działamy na terenie miasta Konin oraz w powiatach takich jak: konińskim, kolskim, tureckim oraz słupeckim. Nasza działalność z zakresu wyceny nieruchomości (rzeczoznawstwa majątkowego) obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych dla celów:

 1. sprzedaży lub nabycia,
 2. podziału majątku,
 3. skarbowo–podatkowych (np. darowizn i spadków),
 4. zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 5. wkładów niepieniężnych do spółek,
 6. ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 7. przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 8. ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 9. ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 10. dla potrzeb rewindykacji nieruchomości, 
 11. odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne,
 12. wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,
 13. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 14. a także innych celów szczególnych.
Dokumenty do wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia

Wycen nieruchomości dokonuje uprawniony do tego – licencjonowany rzeczoznawca majątkowy.  Dodatkowo nasi rzeczoznawcy znajdują się także na liście rzeczoznawców majątkowych, którzy zdali egzamin: “Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – przeprowadzany z wykorzystaniem zasad Systemu Standardów Kwalifikacyjnych Związku Banków Polskich. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować fachowość oraz konkurencyjne ceny, a także rozsądne terminy.

Jeżeli potrzebują Państwo wyceny nieruchomości (czy w formie operatu szacunkowego czy też jedynie opinii o wartości) zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Niezależnie od celu wyceny jesteśmy w stanie zaproponować Państwu sprawną obsługę powierzonego zlecenia.

Potrzebujesz informacji?
Scan the code