Rzeczoznawca Majątkowy - Konin

TAKSATOR Bartosz Glazer

Wycena nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości (gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych) na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora publicznego i finansowego oraz kancelarii prawnych i komorniczych.
Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatów szacunkowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), będących opracowaniami w formie pisemnej.

Pośrednik nieruchomości

Pod marką HOSSA Nieruchomości prowadzimy w Kole działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, obejmującą pośrednictwo kupna/sprzedaży oraz najmu/wynajmu wielorakich rodzajów nieruchomości (domy, mieszkania, działki, nieruchomości komercyjne, rekreacyjne, rolne i leśne).
Obszarem swojego działania, nasze biuro nieruchomości, pokrywa terytorium miasta Koła oraz powiatu kolskiego i jego okolic.

Doradztwo na rynku nieruchomości

zapewniamy kompetentną, obiektywną i bezstronną poradę, profesjonalną informację oraz trafne rozstrzygnięcie w zakresie zróżnicowanej i szeroko rozumianej problematyki nieruchomościowej, która obejmuje jakikolwiek lub wszystkie zakresy działalności, takie jak obrót, najem, zarządzanie,finansowanie, planowanie, wycena, opinie biegłych sądowych i podobne usługi.

Rzeczoznawca Majątkowy Konin

Biuro wyceny nieruchomości

TAKSATOR Bartosz Glazer

Wykonujemy operaty szacunkowe związane z wyceną wszelkiego rodzaju nieruchomości (w tym nieruchomości komercyjnych, mieszkalnych oraz gruntowych) położonych w mieście Konin oraz powiecie konińskim. Nasza działalność z zakresu wyceny nieruchomości (rzeczoznawstwa majątkowego) obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych dla celów: sprzedaży lub nabycia, podziału majątku, skarbowo–podatkowych (darowizn, spadków), zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, wkładów niepieniężnych do spółek, ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji, przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia stawek czynszów dzierżawnych, ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla potrzeb rewindykacji nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne, wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także innych celów szczególnych. Wycen nieruchomości dokonuje uprawniony do tego licencjonowany rzeczoznawca majątkowy. Oferujemy fachowość, konkurencyjne ceny oraz rozsądne terminy.