Pozostałe usługi na rynku nieruchomości

Komplementarne usługi na rynku nieruchomości

usługi na rynku nieruchomości

Poza podstawową usługą wyceny nieruchomości, firma TAKSATOR świadczy również komplementarne usługi na rynku nieruchomości. Oferujemy

doradztwo na rynku nieruchomości oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (pod marką HOSSA Nieruchomości).

 

Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu dopasowania zakresu oferty do potrzeb Klienta.